Chemi-Wizard®

变色EH-B系列

 

 · 变色指示醒目易察觉;

 

 · 对雨水、空气不敏感,无误判隐患;

 

 · 根据不同化学物质变化不同颜色;

 

 · 保护套适用于-50℃-+120℃的环境;

 

 · 适配性好。

 

 

 

 

 

Chemi-Wizard®

PT特殊材质系列

 

Chemi-Wizard®

PT特殊接口系列

 

Chemi-Wizard®

PT特殊阀门系列